Drs. Deny de Jong

Directeur Offspring

Deny de Jong - adviseur en trainer fondsenwervingDrs. Deny G.C. de Jong is sinds 1981 actief in de wereld van NGO’s, maatschappelijke organisaties en particuliere initiatieven, goede doelen en de overheid.

Opgeleid als andragoloog en organisatiekundige aan de Universiteit van Amsterdam (1989), heeft Deny zijn ervaring opgebouwd in de praktijk van non-profitorganisaties.

Na enkele jaren bij Amnesty International verantwoordelijk te zijn geweest voor campagnes, redactie en relaties met de vakbeweging (waaronder de opzet en hoofdredactie van het kwartaalmagazine Verdrukt) maakte hij de overstap naar het Komitee Zuidelijk Afrika. Daar organiseerde hij internationale conferenties en gaf vorm aan o.a. de boycotcampagne tegen Shell in Zuid-Afrika. Na Mandela’s vrijlating werkte Deny bij het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten waar hij enkele grote internationale conferenties organiseerde.

Deny startte in 1990 bureau Ideëel Organiseren. Het eerste bureau in zijn soort dat voor goede doelen en non-profitorganisaties congressen, evenementen, tentoonstellingen en campagnes organiseerde. Ideëel Organiseren – later Ideëel Plus – heeft in 20 jaar vele honderden maatschappelijke evenementen, campagnes en communicatieprojecten opgezet en begeleid. Daarnaast werden ook talloze sponsorgelden en subsidies geworven voor projecten van tal van maatschappelijke organisaties, zoals KWF Kankerbestrijding, VluchtelingenWerk Nederland en VARA. Deny leidde het bureau, ontwikkelde concepten en was projectleiders van diverse complexe projecten.

In 2010 ging Deny de Jong verder met Offspring Community Building, waarin hij als adviseur, trainer en fondsenwerver opereert.

Drs. Marieke Heydeman

Managing partner

Marieke HeydemanDrs. Marieke Heydeman is opgeleid als cultuurhistorica (Kunst & Beleid) en heeft als marketingmanager in de kunstwereld en de financiële wereld haar ervaring opgebouwd. Branding, rebranding, internet, events en marketing hebben niet veel geheimen meer voor haar.

Sinds enkele jaren is Marieke projectmanager fondsenwerving bij Offspring.