Waarom Offspring?

Als iedereen in de wereld alleen maar aan zichzelf zou denken, dan loopt het slecht met ons af. Dat we nog leven heeft te maken met het feit dat er genoeg mensen zijn die geven om een ander en om een betere wereld. En genoeg mensen die met volle liefde, passie en energie projecten bedenken, organisaties opzetten en initiatieven ontplooien om de wereld met mens en natuur vooruit te helpen. Om die mensen te helpen hun (maatschappelijke) doelen te bereiken hebben wij Offspring opgericht. Dat doen wij door mensen te trainen, te adviseren, te coachen en door te organiseren. Op tal van terreinen. Er is nog veel te doen, want zo goed gaat het niet met onze wereld.

Wij trainen, adviseren, coachen en organiseren
in strategie, communicatie en fondsenwerving

Omdat wij natuurlijk niet alles kunnen en willen doen, zetten we alleen onze specifieke deskundigheid in: strategie, communicatie en fondsenwerving. Gedurende ruim 30 jaar binnen hebben we kennis opgedaan op deze terreinen bij maatschappelijke organisaties en overheid. En deze kennis willen we nu graag delen met de wereld.

Voor wie

Wij werken voor organisaties en vermogensfondsen in de zorg, het onderwijs, welzijn, ontwikkelingssamenwerking, patiëntenbelangen. Het doel is om hen bij te staan in het ontwikkelen van het vermogen om zelf effectief te zijn en niet alles uit te besteden.

Voor zorg, onderwijs, welzijn,
ontwikkelingssamenwerking, patiëntenbelangen

Dus we trainen, begeleiden en coachen bestuurders, directeuren, fondsenwervers, communicatiemensen en vrijwilligers. Capacity Building en organisatie-opbouw noemen we dat dan. We helpen organisaties en initiatieven met het opbouwen van een krachtige kring van fans, een community.

Wat wij doen

Trainen

  • Ontwikkelen en uitvoeren van cursussen en trainingen voor (beginnende) fondsenwervers
  • Ontwikkelen en inzetten van assessmentinstrumenten

Advies en begeleiding

  • Missie/visie/strategie-trajecten met directies en besturen
  • Ontwikkelen van fondsenwervende campagnes met mensen van organisaties zelf in de uitvoering

Oprichten/creëren

  • Begeleiden van de oprichting van stichtingen, nieuwe organisaties
  • Het zoeken naar subsidies, donaties van fondsen en binnenhalen van sponsors

Organiseren

  • Bedenken van creatieve concepten
  • Maken van Storytelling videoproducties
  • Organiseren van bijeenkomsten, kickoffs e.d.

Welke projecten heeft Offspring al gedaan?