Fondsenwerving begint niet bij geld

Wat is fondsenwerving nu precies? Bij fondsenwerving denken mensen vaak alleen maar aan het binnenslepen van geld. Maar het gaat om veel meer dan geld alleen. Fondsenwerving gaat over passie, relaties en contact maken. Zonder passie geeft niemand iets. Zonder een vertrouwde relatie wordt iemand geen donateur en zonder echt contact kun je mensen niet voor jouw karretje spannen.

Fondsenwerving gaat over passie, relaties en contact maken

Steeds meer organisaties proberen meer geld binnen te slepen. Vaak omdat bestaande subsidies worden afgebouwd of omdat er nieuwe problemen zijn waarvoor inzet en geld nodig is. Dan willen ze starten met fondsenwerving. Maar wat is fondsenwerving nu eigenlijk wel en wat niet?

Fondsenwerving is een ruim begrip; het binnenhalen van subsidies bij de overheid, giften van vermogensfondsen, sponsoring door bedrijven en donaties van particulieren vallen er allemaal onder. Maar het begint niet bij geld. Het begint bij een droom, een mooi initiatief. Iets waar mensen van zeggen: “Hee, dat is belangrijk, dat moet er komen. Daar wil ik voor gaan!” Het gaat om het aanpakken van een urgent probleem met een concreet project. Daar lopen mensen warm voor.

Hoe kan Offspring mij helpen met fondsenwerving?